Số / Ký hiệu: Mẫu số 01-QĐ52
Trích yếu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01-QĐ52) ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH.
Loại văn bản:
Biểu mẫu
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/10/2013
Ngày có hiệu lực:
29/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 01-QĐ52: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01-QĐ52) ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH.
Nội dung trong tệp đính kèm