Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (8)
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Công tác thông tin, truyền thông năm 2020
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo: Về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông tin về chuyến thăm và làm việc của Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) tại Việt Nam
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận
Ngày ban hành:
27/12/2020
Ngày có hiệu lực:
27/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
28/12/2019
Ngày có hiệu lực:
28/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Báo về việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo nhà cung cấp IVAN mới.
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày có hiệu lực:
27/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực