Số / Ký hiệu: 961/KL-BHXH
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Qũy tín dụng nhân dân Ninh Giang
Loại văn bản:
Kết luận thanh tra chuyên ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực:
Kết luận thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
18/10/2019
Ngày có hiệu lực:
18/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
961/KL-BHXH: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Qũy tín dụng nhân dân Ninh Giang
Nội dung trong tệp đính kèm