Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết luận thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT (25)
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại Chi nhánh nhà máy may XNK HT - CTY TNHH Thương mại và Công nghệ An Hòa
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN tại CTY TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DG
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTy CP đầu tư xây dựng An Phát Đạt
Ngày ban hành:
20/11/2019
Ngày có hiệu lực:
20/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTy TNHH đầu tư và thương mại Kiên Anh
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTY TNHH Tân Lập Phong
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại CTY TNHH xây dựng và thương mại Thành Trung
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khánh Phú
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KL thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT tại Cty CP đầu tư và xây lắp Xuân Trung
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực