Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT (14)
Trích yếu: Vv xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH Trung tâm tin học ngoại ngữ Ninh Bình
Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày có hiệu lực:
06/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT - DNTN Tuấn Lập
Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày có hiệu lực:
06/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH tại CTY TNHH Hoàng Gia Châu Á
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
30/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH ACE GLOVE TRADING
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT CTY TNHH TM&DV Anh Phúc
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT DNTN Trung Nghĩa
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT CTY TNHH MTV thương mại điện tử và dịch vụ NIBIBAY
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT CTY TNHH xây dựng Nhật Trường
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực