Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (48)
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT CTY TNHH MTV thương mại điện tử và dịch vụ NIBIBAY
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT CTY TNHH xây dựng Nhật Trường
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT CTY TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Hiệp Thành
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT CTY TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 577
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT DNTN Hoàng Quế
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT Chi nhánh 4 - CTY cổ phần NADECO
Ngày ban hành:
12/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH CTY TNHH quản lý đầu tư
Ngày ban hành:
11/12/2019
Ngày có hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH CTY TNHH xây dựng và dịch vụ An Cường
Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày có hiệu lực:
06/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực