LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015)

16/10/2015 08:26 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 21/9/2015

- Chào cờ đầu tuần.

- PGĐ Hồ Phương: Dự Hội nghị tập huấn Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT; hướng dẫn lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình của UBND cấp xã và tập huấn Quyết định số 919/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam từ 20/9/2015 đến 23/9/2015.

- Giám đốc và PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.

- Giám đốc và PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba 22/9/2015

- PGĐ Thế Vinh: Dự Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp năm 2015.

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Thế Vinh: Dự họp bàn triển khai nội dung rà soát thẻ BHYT năm 2014.

Thứ Tư 23/9/2015

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Thế Vinh: Dự Hội nghị tổng kết 07 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008-2015).

- Giám đốc và PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm 24/9/2015

- Giám đốc: Dự Hội nghị quán triệt NQ số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và CT số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

- PGĐ Thế Vinh và PGĐ Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

- Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu 25/9/2015

- Ban Giám đốc: Dự Hội nghị tập huấn công tác giám định chi phí KCB BHYT năm 2015.

- Ban Giám đốc: Dự Hội nghị tập huấn công tác giám định chi phí KCB BHYT năm 2015.