LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

06/08/2018 09:45 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 23/3/2020

- Giám đốc: Dự họp tại UBND tỉnh

- Các PGĐ: Làm việc tại cơ quan

 

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Phan Ngọc Luận: Đi công tác huyện Sơn Hòa.

Thứ Ba 24/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Giám đốc và PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự họp liên ngành.

- Các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư 25/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

26/3/2020

Ban Giám đốc: Dự Tọa đàm đối thoại thanh niên năm 2020.

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo đánh giá tình hình triển khai quyết toán 2019 trên hệ thống phần mềm tập trung.

- PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự họp tại UBND tỉnh.

 

Thứ Sáu 27/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan