LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018)

01/10/2018 08:33 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 01/10/2018

- Chào cờ đầu tuần.

- Ban Giám đốc: Làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước.

 

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba 02/10/2018

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

 

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư 03/10/2018

- Giám đốc: Dự họp tại UBND tỉnh.
- PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Hồ Phương: Dự hội nghị tiếp xúc với cử tri là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh.

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Thế Vinh: Dự hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT.
- PGĐ Hồ Phương: Dự hội nghị triển khai công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tại huyện Đồng Xuân.

Thứ Năm 04/10/2018

- Giám đốc và PGĐ Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Thế Vinh: Dự lễ khai trương Trung tâm cấp cứu 115 Phú Yên.

- Giám đốc và PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Hồ Phương: Dự họp xét đề nghị khen thưởng doanh nhân nhân ký niệm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thứ Sáu 05/10/2018

- Giám đốc: Dự hội nghị triển khai công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tại thị xã Sông Cầu.
- PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Hồ Phương: Dự họp tại LĐLĐ tỉnh.

- Giám đốc: Dự hội nghị triển khai công tác hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tại thành phố Tuy Hòa.
- PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Hồ Phương: Dự họp tại LĐLĐ tỉnh.