LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

16/04/2019 07:37 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 15/4/2019

Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch)

Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch)

Thứ Ba 16/4/2019

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư 17/4/2019

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm 18/4/2019

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu 19/4/2019

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự lễ Khai mạc Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ III-2019 (vào lúc 19h00).

Thứ Bảy

20/4/2019

Giám đốc: Dự họp tại UBND tỉnh

 

Chủ Nhật

21/4/2019

 

PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự lễ Bế mạc Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ III-2019 (vào lúc 19h00).