LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

22/04/2019 07:48 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 22/4/2019

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan
- PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự hội nghị trực tuyến hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ đáp ứng Quyết định số 346/QĐ-BHXH.

Thứ Ba 23/4/2019

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan
- PGĐ Hồ Phương: Dự Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên Đảng cộng sản Việt Nam (01/5/1904-01/5/2019) tại xã An Dân, huyện Tuy An.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư 24/4/2019

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Hồ Phương: Dự Lễ phát động “Tháng Công nhân” và Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm 25/4/2019

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu 26/4/2019

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Giám đốc: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Các PGĐ: Làm việc tại cơ quan.