Thông báo lịch tiếp công dân của BHXH tỉnh Phú Yên năm 2020

20/04/2020 02:12 PM


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc với cơ quan BHXH, BHXH tỉnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân đặt tại Văn phòng BHXH tỉnh, số 01 A Lương Tấn Thịnh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Lịch tiếp công dân:

2.1. Tiếp công dân thường xuyên: Viên chức của Phòng Thanh tra-Kiểm tra BHXH tỉnh tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc theo sự phân công của Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra.

2.2. Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì tiếp công dân vào ngày thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Trường hợp bận vì lý do công việc, Giám đốc BHXH tỉnh sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc để thực hiện.

Lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc BHXH tỉnh cụ thể như sau:

2.3. Tiếp công dân đột xuất

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết hoặc vụ việc có tính chất phức tạp theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 thì Giám đốc BHXH tỉnh sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp định kỳ.

3. Về việc phối hợp tiếp công dân

Trưởng các Phòng nghiệp vụ phối hợp tiếp công dân theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra.

4. Thời gian tiếp công dân

  - Buổi sáng: Từ 07 giờ 00’ đến 11 giờ 30’.

  - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.