• HỎI ĐÁP
Người gửi:
thu phương
Email:
phuongtang1709@gmail.com
Ngày gửi:
16/09/2015
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

   Tôi là người dân sinh sống ở xã bãi ngang được nhà nước cấp bão hiểm y tế. Cho tôi hỏi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đó khi tôi nhập viện tại bệnh viện Bình Dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì có được hưởng chế độ nào không? ( không có giấy chuyển tuyến)

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
16/09/2015
File đính kèm:
Câu trả lời:

     Người tham gia BHYT sinh sống tại bãi ngang đối tượng được hưởng quyền lợi 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp KCB đúng nới đăng KCB ban đầu. Trường hợp ông () điều trị tại Bệnh viện Bình dân TP Hồ Chí Minh không Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh trái tuyến. Ông () hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại Bệnh viện Bình dân ( Bệnh viện tuyến Trung Ương).