• HỎI ĐÁP
Người gửi:
huỳnh ngọc bình
Email:
thư điện tư
Ngày gửi:
19/03/2020
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

nghỉ hưu trước tuổi

Trả lời bởi:
Trương Thị Phượng – Phó Trưởng Phòng Chế độ BHXH
Ngày trả lời:
20/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Vấn đề bạn hỏi mang tính chung chung chưa cụ thể về tuổi, giới tính, nghề, công việc làm, quá trình tham gia BHXH nên BHXH tỉnh PHú Yên chưa có cơ sở trả lời rõ về trường hợp của bạn. Tuy nhiên, chính sách về hưu trước tuổi được thực hiện căn cứ theo Điều 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (về hưu trước tuổi).


Xin cảm ơn bạn và chúc bạn sức khỏe!