• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Phan Quang Toản
Email:
quangtoancd@gmail.com
Ngày gửi:
09/04/2020
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Điều kiện nào để được hưởng trợ cấp suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30‰.Cơ quan nào giám định suy giảm khả năng lao động.Thủ tục xin trợ cấp suy giảm khả năng lao động như thế nào.

Trả lời bởi:
Trương Thị Phượng - Phó Trưởng Phòng Chế độ BHXH
Ngày trả lời:
13/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Phú Yên trả lời như sau:

Hiện nay, pháp luật về BHXH quy định việc giải quyết chế độ liên quan đến suy giảm khả năng lao động bao gồm các chế độ: Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, dưỡng sức phục hồi sức khỏe,... đồng thời mỗi chế độ đều có những quy định khác nhau về điều kiện hưởng và thủ tục thanh toán trợ cấp suy giảm khả năng lao động.

Vì vấn đề bạn hỏi chưa rõ ràng về điều kiện hưởng trợ cấp suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30% của chế độ nào theo quy định của Luật BHXH, vì vậy cơ quan BHXH chưa thể trả lời cụ thể cho bạn về điều kiện cũng như thủ tục hồ sơ. Đề nghị bạn phản hồi rõ hơn về nội dung chế độ BHXH cần giải quyết để cơ quan BHXH có thể trả lời chi tiết hơn hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp tại cơ quan BHXH các cấp để được trả lời cụ thể.

Riêng vấn đề Cơ quan giám định suy giảm khả năng lao động thì hiện nay do Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Phú Yên thực hiện.

Trân trọng!