UBND tỉnh: Chỉ đạo triển khai các nội dung phục vụ tra cứu thông tin qua tin nhắn điện thoại di động ngành BHXH

09/05/2019 07:36 AM


UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2275/UBND-KGVX ngày 6/5/2019 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành địa phương thực hiện các nội dung triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa nhân dân, đơn vị lao động và người lao động với cơ quan BHXH.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, ban ngành và đơn vị sử dụng lao động phải thông báo để người lao động do đơn vị quản lý kịp thời cung cấp số điện thoại, chứng minh nhân dân để tổng hợp và chuyển cơ quan BHXH; đồng thời phối hợp cơ quan BHXH điều chỉnh, bổ sung thông tin người tham gia để cập nhật vào phần mềm quản lý.

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và báo cáo kết quả định kỳ cho UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương trên đến đông đảo người lao động, các tầng lớp nhân dân nhằm tạo thuận lợi cho đối tượng trong tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT.

Trần Đoàn