Quán triệt nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

21/12/2018 10:16 AM


Chiều ngày 20/12/2018, Đảng bộ BHXH tỉnh phối hợp Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trương Văn Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và báo cáo tại hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin sơ bộ về các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu và những điểm mới liên quan đến các vấn đề như: Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 để cán bộ, đảng viên, viên chức lao động hai ngành BHXH tỉnh, Sở Tài chính kịp thời nắm bắt.

 

Kết thúc hội nghị, cán bộ, đảng viên hai đơn vị thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân với nội dung tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và liên hệ thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân.

 

Trần Đoàn