Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2023

28/02/2020 04:00 PM


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 22/7/2019 của Tỉnh ủy Phú Yên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 30/8/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong hai ngày 27 và 28/02/2020, tại BHXH tỉnh Phú Yên, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng chí Trần Quang Vinh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

 Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023 của chi bộ và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2023.

    Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2023 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nguyên tắc, đúng theo quy định./.

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ:

 

Chi ủy Chi bộ Chính sách-Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2023

Chi ủy Chi bộ Thu nhiệm kỳ 2020- 2023

Chi ủy Chi bộ  Tài Chính-Giám định nhiệm kỳ 2020- 2023

Chi ủy Chi bộ  Hành chính-Công nghệ nhiệm kỳ 2020- 2023

PGĐ Hồ Phương