BHXH Huyện Phú Hòa: Tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT thông qua hình thức sân khấu hóa

15/10/2015 04:29 PM


Tối ngày 11/7/2015, tại thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, BHXH huyện Phú Hòa phối hợp với huyện Đoàn, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT đến người dân thông qua hình thức sân khấu hóa kết hợp với cấp phát tờ rơi.

Thông qua tiểu phẩm, những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và những điều cần biết khi tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hộ gia đình được truyền tải cụ thể đến người dân như: Mức đóng, phương thức đóng, thủ tục tham gia, quyền lợi khám chữa bệnh khi tham gia BHYT, … Nội dung tuyên truyền được thể hiện ngắn gọn, dễ nhớ, mang tính hài hước, hấp dẫn, thu hút người xem và phù hợp với tất cả các đối tượng.

Hoạt động lần này phần nào giúp cho đối tượng là đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong xã nâng cao hiểu biết và nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, từ đó tích cực tham gia BHYT.

 

Đoàn Viết Thạch