BHXH tỉnh phối hợp Công đoàn viên chức tỉnh: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH (sửa đổi)

15/10/2015 04:34 PM


Sáng ngày 19/8/2015, BHXH tỉnh phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Tỉnh uỷ viên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Hồ Phương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí  Trần Phạm Túy Vân, Chủ  tịch Công đoàn viên chức tỉnh và gần 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác BHXH các cơ quan, đơn vị có Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh.

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Ngô Hưng, Trưởng Phòng Chế độ BHXH tỉnh phổ biến Luật BHXH (sửa đổi) và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hưởng các chế độ BHXH, trong đó tập trung các nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động; các chế độ có sự thay đổi so với Luật BHXH năm 2008 như: suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ hưởng lương hưu, cách tính lương bình quân…

Thông qua Hội nghị, giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi, qua đó phổ biến rộng rãi trong cơ quan, đơn vị mình và góp phần tạo sự đồng thuận của người lao động đối với chính sách BHXH, chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.

Q P