BHXH tỉnh phối hợp UBND thành phố Tuy Hòa triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

07/04/2020 02:19 PM


BHXH tỉnh vừa phối hợp UBND thành phố Tuy Hòa ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan và người dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hai đơn vị BHXH tỉnh – UBND thành phố Tuy Hòa thống nhất phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thuộc các lĩnh vực như: Phối hợp trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất, kiến nghị bổ sung, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách; tổ chức KCB BHYT; phối hợp thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư kiếu nại và khen thưởng về công tác BHXH, BHYT.

Việc phối hợp giữa hai đơn vị đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp. Các đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên để có sự phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và cùng phối hợp xử lý công việc phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của mỗi bên.

Định kỳ vào quý I hàng năm, lãnh đạo hai đơn vị sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá các hoạt động phối hợp trong năm, kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp phối hợp trong năm tiếp theo.

Trần Đoàn