Giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2020

07/02/2020 02:28 PM


Sáng ngày 7/2/2020, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài Chính tổ chức họp thống nhất giao dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2020. Tham dự có đồng chí Trần Quang Vinh, Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Phạm Minh Hữu,  Phó Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc các đơn vị.

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, trên cơ sở số dự toán chi KCB BHYT được Chính phủ giao, đại diện các ngành đã thống nhất phương án phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2020, gồm: Trích chi chăm sóc sức khỏe ban đầu; trích để lại dự phòng 5% chi cho các yếu tố thay đổi so với thời điểm phân bổ nguồn kinh phí mà chưa xác định được từ đầu năm (kể cả yếu tố thay đổi chính sách) và nguồn kinh phí còn lại phân bổ cho cơ sở KCB BHYT dựa trên các yếu tố tăng giảm của chi phí KCB năm 2019. Nguồn kinh phí phân bổ và thông báo cho cơ sở KCB bao gồm số chi phát sinh tại cơ sở KCB (bao gồm cả chi phí phát sinh tại cơ sở nhưng thanh toán trực tiếp, không bao gồm thuốc HIV).

Mặc dù nguồn kinh phí phân bổ cho cơ sở KCB bao gồm số chi phát sinh tại cơ sở nhưng theo quy định của BHXH Việt Nam vẫn thông báo dự kiến chi đa tuyến đi ngoại tỉnh nên ba ngành thống nhất dự kiến thông báo số đa tuyến đi ngoại tỉnh năm 2020 để các cơ sở KCB kiểm soát tốt việc chuyển tuyến bệnh nhân lên tuyến trên.

 

 

 

Lê Thị Anh Xuân