BHXH tỉnh: Kết nối dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

12/02/2020 03:53 PM


BHXH tỉnh vừa thực hiện việc kết nối qua Hệ thống kết nối, liên thông và chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Dữ liệu đăng ký khai sinh sau khi được cập nhật vào hệ thống chung được chuyển đến cơ quan BHXH để in cấp thẻ BHYT cho người dân

Nếu như trước đây, sau khi người dân đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp xã, UBND cấp xã sẽ lập hồ sơ chuyển đến các cơ quan liên quan như: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Công an và BHXH huyện (qua đường Bưu điện) để tiến hành cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú và thẻ BHYT. Còn hiện tại, thông qua Hệ thống liên thông dữ liệu, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính xã chỉ cần lập hồ sơ trên Hệ thống và chuyển ngay đến các cơ quan liên quan để đồng bộ dữ liệu. Các đơn vị sẽ căn cứ trên dữ liệu đó thực hiện cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú cũng như thẻ BHYT kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

Đây là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tối đa cho người dân, đồng thời giảm thiểu được nhiều trùng lặp thông tin hộ tịch trên hệ thống phần mềm và giúp quá trình đăng ký khai sinh cũng như đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi kịp thời, chính xác.

Châu Thạch