BHXH huyện Sơn Hòa làm tốt công tác vận động, phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện

18/02/2020 09:26 AM


Những năm gần đây, Đảng, Chính phủ và nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và BHXH toàn dân. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để mang lại bước đột phá trong nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn là cách làm sáng tạo của một đơn vị - BHXH huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sơn Hòa là huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, có 13 xã và 01 thị trấn với dân số 59.497 người, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 29,49%. Sơn  Hòa là địa phương miền núi nên tập trung chủ yếu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhỏ và còn nhiều khó khăn, nguồn thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) chủ yếu phụ thuộc vào các nhóm đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) và các nhóm đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT.

Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Sơn Hòa ngày một nâng cao, góp phần ổn định đời sống người dân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội và kinh tế chính trị trên địa bàn

Nghị quyết Huyện Ủy Sơn Hòa năm 2018 về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế -Văn hóa  xã hội, Quốc phòng -An ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019 và kế hoạch điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT trên địa bàn huyện Sơn Hòa giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh đặt ra cho huyện là phải phát triển đạt tỷ lệ 92% dân số tham gia BHYT. Đây là một thách thức không nhỏ đối với BHXH huyện Sơn Hòa nói riêng và cấp ủy, chính quyền địa phương nói chung.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm  2019, BHXH huyện Sơn Hòa đã thực hiện rà soát, xác định nguồn thu, các nhóm đối tượng có khả năng thu và phát triển trên địa bàn để xây dựng kế hoạch thực hiện. Qua thời gian triển khai thực hiện, Tính đến 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT toàn huyện đạt 53.886 người, tăng 2.007 người so với cùng kỳ năm trước và đạt 100,85% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.792 người, BHXH tự nguyện là 775 người, BH thất nghiệp là 1.995 người và BHYT là 53.111 người, tỷ lệ bao phủ đạt 91,9%  dân số. Đặc biệt, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, BHXH tự nguyện trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tính đến 31/10/2019, Sơn Hòa có 11.020 người tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện 775 người. Có được kết quả trên là do BHXH huyện Sơn Hòa đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong khai thác, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Trên cơ sở xác định vai trò của công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, xem đây là nhân tố hàng đầu của việc phát triển đối tượng và tăng nguồn thu BHXH, BHYT, BHXH huyện Sơn Hòa đã chủ động thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ tận nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân tham gia. BHXH huyện Sơn Hòa đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: băng rôn, pa nô, áp phích … Đồng thời, thực hiện ký kết quy chế phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn lao động huyện, Đài phát thanh truyền hình huyện… để tăng cường công tác tuyên truyền. BHXH huyện đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm y tế huyện tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân và các hội viên tại cơ sở, xác định các hội viên là những người tay hòm chìa khóa của gia đình và đồng thời hầu hết cũng là người chưa có thẻ BHYT để vận động tuyên truyền.

Ngay từ đầu năm 2019, BHXH huyện Sơn Hòa đã phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tăng thời lượng và chất lượng tuyên truyền về chế độ chính sách BHYT, nhất là các Nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác BHXH, BHYT, hợp đồng tuyên truyền với Đài truyền thanh các xã tiếp tục duy trì chuyên mục BHXH, BHYT trên sóng phát thanh, tổ chức phát sóng mỗi tháng 2 lần cách tuần, mỗi lần 05 phút, nhằm làm chuyển biến nhận thức trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và tính chia sẻ cộng đồng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, các Thôn, khu phố tổ chức tuyền truyền, đối thoại trực tiếp với hội viên về pháp Luật BHXH, BHYT ở 9 xã, thị trấn và 02 thôn, khu phố với tổng số người tham khoảng 880 người; thực hiện tuyên truyền qua các hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu ở những nơi công cộng và cấp phát tờ rơi ở những khu vực đông dân cư. Ngoài ra, BHXH huyện tham mưu, hướng dẫn UBND các xã  thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã hoạt động tích cực, chủ động đến từng thôn để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT.

Ông Phan Trường Quý, Giám đốc BHXH huyện Sơn Hòa cho biết: Xác định BHXH huyện phải là một tập thể thống nhất để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã phân công cụ thể từng cán bộ phụ trách công tác phát triển đối tượng BHYT từng  xã, thị trấn để thường xuyên nắm bắt tình hình để theo dõi, đôn đốc. BHXH huyện cũng yêu cầu cán bộ chuyên quản các xã, thị trấn phải chủ động thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần, đề ra những giải pháp hợp lý để vận động, khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Nhờ những bước đi đúng hướng cộng với sự chỉ đạo quyết liệt và sự năng động, sáng tạo, phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức lao động BHXH huyện Sơn Hòa đã góp phần đáng kể vào nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình .

                                                                                    

 

Trịnh Thị Nguyệt Cầm