Thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT trên toàn quốc

15/01/2016 02:12 PM


Ngày 29/10/2015, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. 


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Theo đó, giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm: giá dịch vụ khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá các dịch vụ kỹ thuật được quy định cụ thể tại các Phụ lục I, II, III của Thông tư liên tịch này; các dịch vụ KCB chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này sẽ áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện. Đối với các cơ sở KCB tư nhân thì áp dụng giá khám bệnh, giá ngày giường điều trị theo mức giá của một trong các hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục I, II của Thông tư liên tịch này; các dịch vụ KCB không thuộc quy định trên sẽ được thống nhất áp dụng mức giá quy định tại Phụ lục III Thông tư liên tịch này.

Việc áp dụng giá dịch vụ KCB BHYT sẽ thực hiện theo lộ trình cụ thể: từ ngày 1/3/2016, mức giá dịch vụ KCB BHYT gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù; từ ngày 1/7/2016 mức giá dịch vụ KCB BHYT sẽ bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2016.

Trần Đoàn