LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

08/05/2019 09:45 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 04/5/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Giám đốc và PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự Hội nghị triển khai thực hiện công tác thu trong thời gian phòng, chống đại dịch COVID-19.

- Các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba 05/5/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư 06/5/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

07/5/2020

- Giám đốc và các PGĐ Hồ Phương, Phan Ngọc Luận: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 4/2020.

- PGĐ Thế Vinh: Nghỉ bù.

- Giám đốc và các PGĐ Hồ Phương, Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Thế Vinh: Nghỉ bù.

Thứ Sáu 08/5/2020

- Giám đốc và PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 5/2020.

- Các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

09/5/2020

PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự họp tại UBND tỉnh