Tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

04/05/2020 02:22 PM


Bộ LĐ-TB&XH vừa đề xuất dự thảo Nghị định quy định tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Nghị định số 11 của Chính phủ ban hành từ ngày 3/2/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, về cơ bản đã tạo ra khung pháp lý đồng bộ, kịp thời, giúp điều chỉnh quan hệ lao động với NLĐ nước ngoài sớm đi vào nề nếp. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các DN, cơ quan, tổ chức tuyển dụng NLĐ nước ngoài vào làm việc; đồng thời giúp cho công tác quản lý NLĐ nước ngoài được chặt chẽ hơn, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý NLĐ nước ngoài trên toàn quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc phát sinh như: Quy định về các đối tượng người SDLĐ nước ngoài chưa đầy đủ, dự kiến bổ sung đối tượng người SDLĐ nước ngoài là văn phòng đại diện, chi nhánh của cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập. Quy định đối với NLĐ nước ngoài là chuyên gia chưa phù hợp đối với các trường hợp người nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao vào làm việc tại Việt Nam. Quy định thời gian cung ứng NLĐ Việt Nam của cơ quan, tổ chức tại địa phương cho nhà thầu chưa phù hợp, vì nhiều nhà thầu có nhu cầu tuyển ít lao động (dưới 100 người) nhưng vẫn phải đợi thời gian cung ứng dài (1 tháng).

Bên cạnh đó, quy định người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, kể cả người nước ngoài làm việc với thời hạn ngắn đã gây rất nhiều khó khăn và không thực tế. Việc chuẩn bị giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mất nhiều thời gian, trong khi thời gian làm việc rất ngắn. Quy định người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cộng dồn dưới 90 ngày không thuộc diện cấp giấy phép lao động không phù hợp với thực tế, vì rất khó xác định được thời hạn làm việc cộng dồn của người nước ngoài, dễ tạo kẽ hở để NLĐ nước ngoài làm việc không đúng quy định tại Việt Nam.

Quy định việc xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động chưa thực sự phù hợp với đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam để xử lý những sự cố, tình huống khẩn cấp, phát sinh hoặc người nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn ngắn. Quy định về giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chưa phù hợp, nhất là đối với NLĐ nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc NLĐ nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động.

Ngoài ra, đối với một số trường hợp đặc thù thì cơ quan cấp giấy phép lao động như hiện nay chưa phù hợp và chưa tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Quy định về các trường hợp cấp lại giấy phép lao động chưa phù hợp. Một số trường hợp cần đưa sang nội dung gia hạn giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 là phù hợp với tình hình thực tế…

Theo http://baobaohiemxahoi.vn