Phú Yên: 05 đơn vị hoàn tất thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

07/05/2020 03:50 PM


Toàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: May mặc, thủy sản, xây dựng và dịch vụ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và hiện tại có 05 doanh nghiệp với 142 lao động đã hoàn tất thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất. Dự kiến số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của các doanh nghiệp nêu trên trong 3 tháng là hơn 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội ứng phó dịch dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã phối hợp Sở LĐ-TB&XH ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động phải thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ một tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thứ nhất, không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Thứ hai, bị thiệt hại hơn 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Thứ ba, đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng một năm 2020.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp nêu trên tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng. Khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

BHXH tỉnh vẫn đang thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ từ các đơn vị doanh nghiệp và đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, góp phần chung tay cùng đơn vị sớm tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Trần Đoàn