Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vướng nợ đọng

24/08/2017 07:35 AMChợ trung tâm xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) đang xây dựng từ vốn nông thôn mới - Ảnh: LÊ TRÂM

Năm 2017, toàn tỉnh có 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hiện có 4 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra của đoàn công tác Văn phòng Điều phối Ban chỉ đạo Xây dựng NTM tại các xã cho thấy còn một số vướng mắc, trong đó hầu hết là nợ đọng.

Vướng nợ đọng

Hiện có thêm 4 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, gồm: Hòa Định Đông, Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa); Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa) và Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa). UBND các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và Tây Hòa đã lập hồ sơ, trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2017. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra sơ bộ của đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tại các xã còn một số vướng mắc, trong đó là nợ đọng trong xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn.

Điển hình như xã Hòa Mỹ Tây có tổng số nợ đọng trên 1,2 tỉ đồng; trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 960 triệu đồng, ngân sách huyện 160 triệu đồng và ngân sách xã 112 triệu đồng. Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây, cho hay: Xã tập trung huy động nguồn vốn thanh toán dứt điểm nợ đọng, chủ yếu là nợ xây dựng cơ bản và bê tông hóa giao thông nông thôn. Địa phương đề nghị tỉnh, huyện sớm hỗ trợ kinh phí để thanh toán nợ đọng.

Còn đối với các xã dự kiến đề nghị xét công nhận xã NTM vào quý I/2018 cũng đang vướng nợ đọng. Xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) đạt 17/19 tiêu chí. 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, hiện toàn xã còn 11 nhà tạm, dột nát; tiêu chí số 15 về y tế, hiện tỉ lệ người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế là 70,23%, trong khi đó quy định của bộ tiêu chí là trên 85%. Ngoài ra, xã Hòa Hiệp Nam vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản trên 1,1 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh 196 triệu đồng, ngân sách huyện 323 triệu đồng, vốn huy động 624 triệu đồng.

Tương tự, xã Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa) đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Vì nguồn vốn thực hiện tiêu chí này còn hạn chế nên vấn đề đầu tư xây dựng nâng cấp chợ trung tâm chưa đạt theo tiến độ. Hiện toàn xã còn 8 nhà tạm, dột nát. Tiêu chí số 15 về y tế, tỉ lệ người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế là 80,7%.

Ngoài ra, xã Hòa Hiệp Bắc vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản trên 2,5 tỉ đồng. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa Lê Tấn Thảo, UBND huyện đôn đốc UBND các xã tập trung huy động vốn thanh toán các công trình xây dựng. Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, phân bổ về từng năm còn thấp nên địa phương dần thanh toán các khoản nợ năm trước.

Còn xã Xuân Phước thuộc huyện miền núi Đồng Xuân, nợ đọng xây dựng cơ bản 538 triệu đồng. Ngoài nợ đọng, xã này còn đang “nợ” 3 tiêu chí chưa đạt. Đó là tiêu chí số 5 về trường học, hiện Trường mầm non Xuân Phước, Trường tiểu học Xuân Phước số 2 và Trường THCS Nguyễn Hào Sự bị xuống cấp. Tiêu chí số 15 về y tế, tỉ lệ người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chỉ đạt 68,9%. Cùng với đó, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt theo tỉ lệ. Ông Võ Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Xuân Phước, cho hay: UBND xã tập trung huy động vốn để thanh toán dứt điểm nợ đọng, chủ yếu nợ bê tông hóa giao thông nông thôn, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Xã phấn đấu đạt xã NTM vào quý I/2018.

Giải pháp nào để xóa nợ đọng

Theo nhận định của Văn phòng Điều phối Ban chỉ đạo Xây dựng NTM tỉnh, đối với việc thực hiện các tiêu chí đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác đăng ký danh mục các công trình khởi công mới để phân bổ nguồn vốn của một số huyện còn chậm và thiếu sót, phải đăng ký nhiều lần, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thẩm định của các sở NN-PTNT và KH-ĐT. Điều này dẫn đến việc UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn xây dựng NTM năm 2017 chậm. Đến ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương, đơn vị thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các nguồn vốn năm 2017.

Theo Văn phòng Điều phối Ban chỉ đạo Xây dựng NTM, trong 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, hiện nợ đọng trên 6,8 tỉ đồng. Nói về giải pháp giải quyết nợ đọng, ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Xây dựng NTM tỉnh, cho biết: UBND tỉnh vừa phân bổ 15 tỉ đồng hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Nguồn vốn trên các địa phương ưu tiên bố trí cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017, thanh toán nợ, dự án, công trình chuyển tiếp, cần giải ngân đúng tiến độ. Đối với nợ đọng bê tông hóa giao thông nông thôn, văn phòng điều phối kiến nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT và các đơn vị có liên quan cân đối ngân sách tỉnh bố trí kinh phí trả dứt điểm khoản nợ thuộc đề án Bê tông hóa giao thông nông thôn theo Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND, ngày 29/3/2013 của HĐND tỉnh, để xã không còn nợ đọng trong xây dựng NTM.

 

Theo baophuyen.com.vn