UBND tỉnh: Chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn

20/11/2019 09:04 AM


UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5780/UBND-KGVX ngày 13/11/2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn trong thời gian đến.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện cho các cơ quan đơn vị liên quan; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác khai trình lao động của các doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra liên ngành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các cơ quan, đơn vị, phấn đấu đạt tỷ lệ BHYT toàn dân (trên 91% dân số) năm 2020; phối hợp BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT; chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện tốt công tác KCB BHYT cho người tham gia, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự hài lòng của người bệnh và nhân dân.

Đối với BHXH tỉnh, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động dưới hình thức đối thoại trực tiếp về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động và người dân; phối hợp tổ chức rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đăng ký và đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; triển khai hiệu quả công tác giảm nợ, in cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời và giải quyết và chi trả đầy đủ chế độ cho người tham gia. BHXH tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời khởi kiện các đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Đoàn