Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để kích cầu kinh tế

17/04/2020 02:09 PM


Thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công là một giải pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Ảnh: LÊ HẢO

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xem là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Tại Phú Yên, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, qua đó kịp thời giải ngân, thanh toán vốn đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên về vấn đề nêu trên, ông Võ Cao Phi, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết:

- Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung ương giao cho tỉnh hơn 4.261 tỉ đồng; trong đó, kế hoạch vốn trung ương giao đầu năm gần 4.004 tỉ đồng, còn lại chưa phân bổ. Vốn tỉnh giao hơn 7.486 tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 5.706 tỉ đồng (tăng hơn 3.225 tỉ đồng so với trung ương giao), nguồn vốn ngân sách trung ương gần 1.780 tỉ đồng.

* Ông có thể cho biết kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm nay?

- Từ đầu năm đến nay, các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2020 do tỉnh quản lý được bố trí trọng tâm, trọng điểm theo đúng nguyên tắc, quy định của Chính phủ, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh. Các dự án lớn trên địa bàn triển khai đúng hoặc vượt tiến độ, hoàn thành những hạng mục kỹ thuật quan trọng và được đôn đốc hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các ngành, chủ đầu tư và các địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời tăng cường theo dõi, rà soát để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời giải ngân, thanh toán vốn đầu tư.

Kết quả, đến hết tháng 3/2020, khối lượng thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh hơn 888 tỉ đồng, giá trị giải ngân hơn 838 tỉ đồng, bằng 21% kế hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm hơn 2.100 tỉ đồng, bằng 52% kế hoạch vốn.

Ông Võ Cao Phi

* Được biết, mặc dù tỉ lệ giải ngân tổng thể đạt kế hoạch nhưng tỉ lệ giải ngân một số chương trình đạt thấp. Nguyên nhân là gì, thưa ông?

- Tính đến hết tháng 3/2020, đối với các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương là 763 tỉ đồng, giá trị giải ngân đạt gần 713,5 tỉ đồng, bằng 29% kế hoạch vốn. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, giá trị giải ngân các chương trình mục tiêu hơn 47 tỉ đồng, bằng 24% kế hoạch vốn; giá trị giải ngân các dự án sử dụng vốn nước ngoài gần 73 tỉ đồng, bằng 21% kế hoạch vốn; giá trị giải ngân các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ không đáng kể; còn các dự án sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia vẫn chưa thực hiện giải ngân.

Nguyên nhân là đến gần cuối tháng 3/2020, UBND tỉnh mới có quyết định giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 và phân bổ kế hoạch năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư mới hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định. Đồng thời, các chủ đầu tư tiếp tục giải ngân phần vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, nên hiện nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đã giao. Đối với vốn trái phiếu Chính phủ, một số dự án thuộc chương trình kiên cố phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm nghiệm thu hoặc chưa đủ điều kiện để lập khối lượng thanh toán... nên ảnh hưởng đến việc giải ngân.

Ngoài ra, hiện trên địa bàn tỉnh có rất ít đơn vị có đủ điều kiện hoạt động tư vấn đấu thầu nên quá trình triển khai đấu thầu còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn tồn tại nhiều vướng mắc, kéo theo sự chậm trễ về tiến độ dự án. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra căng thẳng cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện các dự án...

* Để giải quyết những khó khăn vừa nêu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, Sở KH-ĐT sẽ làm gì trong thời gian tới, thưa ông?

- Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng, giúp kích cầu kinh tế sau dịch. Do đó, từ nay đến cuối năm, Sở KH-ĐT sẽ tăng cường giám sát tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt các dự án lớn, dự án quan trọng. Đôn đốc các đơn vị sử dụng vốn tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân hết các nguồn vốn, kịp thời lập hồ sơ khối lượng hoàn thành và hoàn ứng khối lượng các dự án đã được tạm ứng vốn, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 và phần kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang. Bên cạnh đó, sở tích cực làm việc với các bộ, ngành để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung các nguồn vốn thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời tham mưu tỉnh đa dạng hóa các phương thức và nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Sở KH-ĐT cũng sẽ thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng, đặc biệt là tăng cường quản lý, giám sát trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn... Ngoài ra, sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ KH-ĐT, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, bố trí đủ kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao cho địa phương và các nguồn dự phòng khác để tạo điều kiện cho tỉnh có thêm nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

* Xin cảm ơn ông!

 

Theo http://www.baophuyen.com.vn/