Phú Yên chung sức, đồng lòng ngăn chặn đại dịch COVID-19

Anh hùng thời chiến, vững tiến thời bình

UBND tỉnh: Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Bưu điện tỉnh Phú Yên: Ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm thất nghiệp - Phao cứu sinh của người lao động nghèo

Cảnh báo thủ đoạn làm giả giấy tờ cơ quan BHXH để lừa đảo

Sở Y tế Phú Yên: Chỉ đạo ngăn ngừa, xử lý tình trạng gian lận, trục lợi quỹ BHYT

UBND tỉnh: Chỉ đạo triển khai thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2020

Đơn vị điển hình trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

UBND tỉnh Phú Yên: Chỉ đạo cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2020