Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (118)
Trích yếu: Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Căm - pu- chia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022
Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày có hiệu lực:
14/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2020
Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày có hiệu lực:
13/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 730/QĐ-BHXH ngày 14/5/2020 của BHXH Việt Nam về việc ban hành nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2020 đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày có hiệu lực:
14/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1504/BHXH-PC ngày 14/5/2020 của BHXH Việt Nam V/v sử dụng Hệ thống PAKN tại Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày có hiệu lực:
14/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn sô 314/BHXH-QLT ngày 13/5/2020 của BHXH tỉnh v/v thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo cv số 1511/LĐTBXHBHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội
Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày có hiệu lực:
13/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày có hiệu lực:
11/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1718/BTTTT-THH ngày 11/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến UBQG về CPĐT ngày 12/2/2020
Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày có hiệu lực:
11/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư
Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày có hiệu lực:
11/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực