Số / Ký hiệu:
Trích yếu: THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ (Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)
Loại văn bản:
Biểu mẫu thu
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
16/07/2017
Ngày có hiệu lực:
16/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ (Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)
Nội dung trong tệp đính kèm