Số / Ký hiệu:
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Loại văn bản:
Biểu mẫu KCB BHYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Nội dung trong tệp đính kèm