Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (21)
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THỐNG KÊ THUỐC THANH TOÁN BHYT
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày có hiệu lực:
08/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THỐNG KÊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TOÁN BHYT Đối với người bệnh BHYT đăng ký ban đầu/đa tuyến đến
Ngày ban hành:
13/11/2019
Ngày có hiệu lực:
13/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
24/11/2014
Ngày có hiệu lực:
24/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực