Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (41)
Trích yếu: Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 của BHXH Việt Nam v/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
06/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1219/BHXH-CSYT ngày 17/4/2020 của BHXH Việt Nam v/v thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 283/QĐ-BHXH ngày 25/02/2020 của BHXH Việt Nam v/v ban hành Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội điện tử
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1198/BHXH-VP ngày 16/4/2020 của BHXH Việt Nam v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 537/CNTT-HTA ngày 14/4/2020 của BHXH Việt Nam v/v tăng cường công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn thông tin mạng khi sử dụng CNTT làm việc trực tuyến trong mùa dịch Covid-19
Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày có hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1164/BHXH-CSXH ngày 13/4/2020 của BHXH Việt Nam v/v thực hiện Công văn số 2858/VPCPNC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 584/QĐ-BHXH ngày 13/4/2020 về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1072/BHXH-CSYT ngày 01/4/2020 của BHXH Việt Nam v/v đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực