Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng
Loại văn bản:
Văn bản trung ương
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN