Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Công văn số 1947-UBND/KGVX ngày 15/4/2020 v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản:
Văn bản tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Công văn số 1947-UBND/KGVX ngày 15/4/2020 v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN