Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Công văn số 2136/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh v/v thực hiện Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản:
Văn bản tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Công văn số 2136/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh v/v thực hiện Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN