Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản tỉnh Phú Yên (17)
Trích yếu: Công văn số 1626/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TT ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Phú Yên năm 2019
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày có hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 1656/VPCP-V.1 ngày 04/3/2020
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số điện thoại, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
28/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
28/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp thẻ BHYT năm 2020 cho người DTTS sinh sống ở vùng khó khăn và vùng ĐBKK
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực