Cơ cấu tổ chức BHXH tỉnh Quảng Bình

28/12/2018 09:21 AM


I. PHÒNG NGHIỆP VỤ - VĂN PHÒNG.

1.  Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:

- Điện thoại: 0232. 3820751 ;  0799.000.303. Bấm phím 2

 - Email: cdbhxh@quangbinh.vss.gov.vn

2. Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế:

- Điện thoại: 0232. 3824802 ;  0799.000.303. Bấm phím 3

- Email: gdbhyt@quangbinh.vss.gov.vn

3. Phòng quản lý Thu:

- Điện thoại: 0232. 3856399 ;  0799.000.303. Bấm phím 4

- Email: qlt@quangbinh.vss.gov.vn

4. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng:

- Điện thoại: 0232. 3820752

- Email: ttptdt@quangbinh.vss.gov.vn

5. Phòng cấp sổ, thẻ:

- Điện thoại: 0232. 3822561

- Email: cst@quangbinh.vss.gov.vn

6. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Điện thoại: 0232. 3856599

- Email: tccb@quangbinh.vss.gov.vn

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Điện thoại: 0232. 3820747

- Email: khtc@quangbinh.vss.gov.vn

8. Phòng Thanh tra - Kiểm tra:

- Điện thoại: 0232. 3851221

- Email: ttkt@quangbinh.vss.gov.vn

9. Phòng Công nghệ thông tin:

- Điện thoại: 0232. 3823722

- Email: cntt@quangbinh.vss.gov.vn

10. Văn phòng:

- Điện thoại: 0232. 3813333 ;  0799.000.303. Bấm phím 1 hoặc 5

- Email: vanphong@quangbinh.vss.gov.vn

           

II.  BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN.

1. BHXH thị xã Ba Đồn:

- Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn

 - Điện thoại: 0232. 3513368  ;  0799.060.030

 - Email: badon@quangbinh.vss.gov.vn

 2. BHXH huyện Lệ Thủy:

 - Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 2213661  ;  0799.090.030 

 - Email: lethuy@quangbinh.vss.gov.vn

 3. BHXH huyện Quảng Ninh:

 - Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

 - Điện thoại: 0232. 3873241  ;  0799.080.030 

 - Email: quangninh@quangbinh.vss.gov.vn

 4.BHXH huyện Bố Trạch:

 - Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

 - Điện thoại: 0232. 3862338  ;  0799.070.030 

 - Email: botrach@quangbinh.vss.gov.vn

 5. BHXH huyện Quảng Trạch:

 - Địa chỉ: Xã Quảng Phương - Quảng Trạch

 - Điện thoại: 0232. 3514513  ;  0799.050.030 

 - Email: quangtrach@quangbinh.vss.gov.vn

 6.BHXH huyện Tuyên Hóa:

 - Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

 - Điện thoại: 0232. 3684053  ;  0799.020.030 

 - Email: tuyenhoa@quangbinh.vss.gov.vn

 7. BHXH huyện Minh Hóa:

 - Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

 - Điện thoại: 0232. 3572604  ;  0799.010.030 

 - Email: minhhoa@quangbinh.vss.gov.vn

Thực hiện theo Quyết định số: 969/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, do TGĐ Nguyễn Thị Minh ký ban hành ngày 29/07/2019

 
In bài viết Gửi email