Không để xảy ra trường hợp ký thay, nhận hộ chế độ BHXH, BHTN

28/12/2019 10:31 AM


Đây là một trong những yêu cầu của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4733/BHXH-CSXH về việc Chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN, nhằm tiếp tục phục vụ tốt hơn đối với người sử dụng lao động, người lao động và thân nhân của người lao động.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc triển khai tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, trong đó có chi trả qua Hệ thống Bưu điện – theo nhận định của BHXH Việt Nam – vẫn còn 01 số ít sai sót, cá biệt vẫn có tình trạng cố tình làm sai quy trình trong thực thi nhiệm vụ để trục lợi cá nhân. Do đó, tại Công văn số 4733/BHXH-CSXH, BHXH Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành BHXH để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc theo dõi người hưởng gắn với chi trả các chế độ BHXH, BHTN; đồng thời, chỉ đạo Bưu điện các địa phương thực hiện tốt một số nội dung như:

Khi chi trả các chế độ BHXH, BHTN bằng tiền mặt cho người hưởng phải đối chiếu, kiểm tra CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của người hưởng, người được ủy quyền hoặc Thẻ chi trả; Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN bằng tiền mặt (mẫu số C95-HD) phải có đầy đủ chữ ký của người hưởng; có biện pháp đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn đối với trường hợp một người có nhiều giấy ủy quyền ký nhận thay cho nhiều người.

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo danh sách chi trả do cơ quan BHXH lập, ký chuyển sang; báo giảm đầy đủ, kịp thời; không được tăng thêm các thủ tục hành chính gây phiền hà cho người hưởng; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/06/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; thực hiện quyết toán theo đúng thời gian quy định.

Lưu trữ đầy đủ, đúng quy định Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH (mẫu số C72a-HD), Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp (mẫu số C72b- HD), Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (mẫu số C97-HD), Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN bằng tiền mặt (mẫu số C95-HD) và danh sách chi trả qua tài khoản cá nhân theo đúng quy định tại Tiết 5.1.2 Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 7 và Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 166/QĐ-BHXH. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác giữa bản điện tử hồ sơ quyết toán gửi cơ quan BHXH với hồ sơ lưu tại cơ quan bưu điện; có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của cơ quan BHXH và cơ quan có thẩm quyền.

Nhân viên chi trả của cơ quan Bưu điện không được ký thay, nhận hộ chế độ BHXH, BHTN; không được trừ trực tiếp lương hưu của người hưởng vay nợ ngân hàng hoặc lôi kéo, ép buộc người hưởng sử dụng các dịch vụ khác do cơ quan bưu điện, các tổ chức dịch vụ khác cung cấp.

Thành NS

theo Tạp chí BHXH