30/03/2020 07:45 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19.

26/03/2020 04:30 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Trong đó, ...

26/03/2020 04:09 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 972/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chi ...

18/03/2020 02:14 PM

Trên cơ sở các quy định của pháp luật BHXH hiện hành và sau khi thống nhất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam vừa có Công văn gửi BHXH các ...

11/03/2020 02:13 PM

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần phối hợp với chính quyền địa phương và người SDLĐ xem xét, đề xuất giải quyết chế độ BH thất nghiệp, chế độ ...

10/03/2020 02:36 PM

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định ...

26/02/2020 08:20 AM

Ngày 25/02, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh thành, thành phố Trung ...

20/02/2020 08:11 AM

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ...

18/02/2020 08:42 AM

Đây là đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá ...

18/02/2020 08:36 AM

Nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác ...

Một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực BHXH có 09/65 dịch vụ công được ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giải quyết chế độ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thu nhập cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chế độ BHYT, trợ cấp, mai táng phí đối với đối tượng cựu chiến binh từ 01/04/2020

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: tăng cường phối hợp nhằm phục vụ tốt nhất sức khỏe của Nhân dân

Đề xuất giải quyết chế độ BHXH đối với người bị cách ly y tế do virus Corona

Quỹ BHXH, BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia về hưu trí, chăm sóc sức khỏe, y tế, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro cho người lao động

BHXH tạo sự tin cậy, thu hút người lao động tham gia BHXH