05/05/2020 10:47 AM

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp với Viettel Quảng Bình tổ chức Hội nghị hợp tác về việc triển khai dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ...

28/04/2020 08:15 AM

Thực hiện công văn số 523/UBND-KGVX ngày 01/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng ...

21/04/2020 01:33 PM

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản số 1269/VPUBND-KGVX ngày 15/4/2020 gửi các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ...

17/04/2020 03:46 PM

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các cơ quan, đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến để giãn cách xã hội và ...

17/04/2020 03:41 PM

Ngày 16/4/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh gồm ...

16/04/2020 04:47 PM

Sáng ngày 16/04/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện thành phố Đồng Hới đã triển khai tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, ...

13/04/2020 02:47 PM

Vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản số 474 về việc hướng tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất đối ...

09/04/2020 08:45 AM

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chi trả lương hưu trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện thành phố Đồng ...

06/04/2020 03:10 PM

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, BHXH tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp ...

06/04/2020 03:08 PM

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Bình tổ chức thực hiện chi trả 1 lần tại nhà cho toàn bộ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng ...

Quảng Bình triển khai thu BHXH, BHYT và chi trả chế độ BHXH qua ViettelPay

BHXH huyện Quảng Ninh phối hợp với Bưu điện huyện kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người thụ hưởng

UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ sổ BHXH

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua mạng xã hội Zalo

BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020.

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 tại nhà cho cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận thông tin cấp thẻ BHYT qua mạng xã hội Zalo

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4, 5/2020