Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 tại nhà cho cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn thành phố Đồng Hới

16/04/2020 04:47 PM


Sáng ngày 16/04/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện thành phố Đồng Hới đã triển khai tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 tại nhà cho cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Nhân viên Bưu điện thành phố Đồng Hới chi trả lương hưu tại nhà cho cán bộ hưu trí ở Phường Đồng Hải

Theo đó, kế hoạch chi trả lương hương và trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 tại nhà cho người thụ hưởng trên địa bàn thành phố Đồng Hới như sau: Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2020, chi trả tại các xã, phường: Nam Lý, Hải Thành, Đồng Hải, Bảo Ninh, Đồng Phú, Bắc Nghĩa; từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2020, chi trả tại các xã, phường: Bắc Lý, Lộc Ninh, Quang Phú; từ ngày 26/4 đến ngày 29/4/2020, chi trả  tại các xã, phường: Phú Hải, Đồng Sơn, Thuận Đức, Đức Ninh Đông, Nghĩa Ninh.

Bà Cao Thị Nga, 69 tuổi ở Phường Đồng Hải cho biết: Việc chi trả lương hưu tại nhà cho cán bộ hưu trí là một việc làm quan trọng để phòng chống dịch Covid-19, nhất là đối với người cao tuổi đã hạn chế việc đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người trách đỡ lây lan dịch bệnh. Được nhận lương hưu tháng 4 và tháng 5/2020 một lần đã tao điều kiện rất thuận lợi cho cán bộ hưu trí trong việc rút ngắn thời gian nhận lương hưu và chủ động hơn trong việc chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Bình và Bưu điện thành phố Đồng Hới.

Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/05/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình, BHXH các huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 tại nhà cho 46.429 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc chi trả lương hưu trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 tại nhà cho cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh nhằm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

Huy Hương