BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020.

17/04/2020 03:41 PM


Ngày 16/4/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh gồm Lãnh đạo BHXH tỉnh và Trưởng các phòng nghiệp vụ, tại điểm cầu BHXH cấp huyện gồm Lãnh đạo BHXH cấp huyện, kế toán trưởng và tổ trưởng các tổ nghiệp vụ.

Toàn cảnh điểm cầu Văn phòng BHXH tỉnh.

Trong Quý I năm 2020, toàn ngành BHXH tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đó là: Có 67.503 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,3% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện là 13.149 người, đạt 58,61% kế hoạch BHXH tỉnh; tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là 58.839 người; tham gia BHYT là 769.238 người, đạt 93,4% kế hoạch giao. Trong quý thu được 439.635 triệu đồng, đạt 21,52% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, vượt 0,02% so với tiến độ thu phải đạt đến hết tháng 3/2020. Tổng số nợ tính đến hết quý I/2020 chiếm 6,82% số phải thu, giảm 2,86% so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết kịp thời, đúng quy định hàng nghìn lượt hưởng chế độ BHXH ngắn hạn, hàng tháng, trợ cấp BHXH 1 lần. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác giám định chi phí khám chữa bệnh, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho người dân đi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành trong quý II năm 2020, đồng thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tùng-Giám đốc BHXH tỉnh đã biểu dương các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quyết toán thu năm 2019 và đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện thị xã, thành phố tiếp tục bám sát chương trình trọng tâm công tác năm 2020 của BHXH tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II/2020. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính từ hình thức trực tiếp qua hình thức điện tử để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đa chiều về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện ở cơ sở./. 

Đinh Thái Quang