Thực hiện tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện.

25/02/2020 03:59 PM


Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã bố trí viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết 07 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tiếp nhận và giải quyết 06 TTHC thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, từ tháng 01/2020.

Cán bộ BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã bố trí viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh gồm 7 thủ tục hành chính sau: 1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; 2. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; 3. Giải quyết hưởng chế độ thai sản; 4. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; 5. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; 6. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg; 7. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế).

Ngoài việc bố trí viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện bố trí viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, thị xã gồm có 6 thủ tục hành chính sau: 1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; 2. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; 3. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, cấp sổ BHXH; 4. Giải quyết hưởng chế độ thai sản; 5. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; 6. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế).

Để giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng sự hài lòng của người dân, trong các danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tại  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện có thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người dân. Khi người dân đến Trung tâm Hành chính công tỉnh,  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện đề nghị cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất sẽ được viên chức cơ quan BHXH tỉnh, huyện, thị xã hướng dẫn thủ tục đầy đủ và nhận kết quả ngay sau khi đề nghị;  Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện có thủ tục giải quyết hồ sơ di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác, khi người dân đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện đề nghị giải quyết sẽ được viên chức cơ quan BHXH cấp huyện, thị xã hướng dẫn thủ tục và được thực hiện ngay.

Việc cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện; Giải quyết hồ sơ di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác là giải pháp hiệu quả, thiết thực, giúp người tham gia BHYT, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có thêm sự lựa chọn về địa điểm giao dịch gần và thuận tiện nhất cho người dân./.

Huy Hương