Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trong công tác khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân

18/03/2020 02:27 PM


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) năm 2020 với Sở Y tế Quảng Bình. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Tùng-Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và đồng chí Lê Thanh Tuân-Phó Giám đốc Sở Y tế.

Đ/c Phạm Thanh Tùng - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về BHYT và đạt được những kết quả như sau: Xây dựng kế hoạch giao dự toán chi KCB BHYT từ nguồn quỹ BHYT do Chính phủ giao, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2019 về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2019; Tập trung trong công tác đấu thầu thuốc năm 2019 đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời thuốc phục vụ người bệnh và góp phần quản lý thống nhất về giá thuốc trên địa bàn tỉnh;  Hai ngành tham dự đầy đủ các Hội nghị giao ban về công tác KCB do các bên chủ trì tổ chức nhằm đánh giá tình hình công tác KCB, sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh để cùng thống nhất, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong KCB BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt quyền lợi cho người bệnh BHYT. Cơ quan BHXH kịp thời ký hợp đồng KCB BHYT với 15 cơ sở KCB, 12 cơ sở KCB có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu; 100% Trạm y tế xã, phường, thị tấn thực hiện KCB BHYT và trực tiếp ký kết Hợp đồng KCB BHYT với Bệnh viện đa khoa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Cấp thẻ đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB theo quy hoạch của Liên ngành Sở Y tế - BHXH theo định hướng phân bổ thẻ về tuyến y tế cơ sở, giảm tải và nâng cao chất lượng KCB cho tuyến trên. Kết quả có: 69,26 % số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 28,24 % số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến huyện và 2,50 % số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh tuyến trung ương. Phối hợp trong công tác cải cách thủ tục hành chính đặc biệt với mục tiêu triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT nhằm kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH trên toàn quốc phục vụ KCB và giám định KCB BHYT điện tử. Để thực hiện việc liên thông dữ liệu, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế, với các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện, đường truyền Internet liên quan, tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn để tất cả các cơ sở KCB thực hiện liên thông gửi dữ liệu KCB BHYT vào hệ thống thông tin giám định. Tỷ lệ liên thông dữ liệu chi phí KCB BHYT đến hết tháng 12 năm 2019 đạt 100%, trong đó dữ liệu gửi kịp thời trong ngày đạt 97,5%. BHXH tỉnh cùng Sở Y tế phối hợp chia sẽ dữ liệu quản lý KCB trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời quản lý số người bệnh vào, ra viện, số người bệnh đang điều trị, nhóm bệnh gia tăng trong tháng trong quý. BHXH phối hợp với Sở Y tế thành lập 04 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác KCB BHYT và sử dụng quỹ BHYT tại 04 cơ sở KCB BHYT đạt 100% so với kế hoạch. Sau đợt kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót của cơ sở KCB đồng thời tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong thực hiện KCB BHYT.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Sở Y tế ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác chính sách, pháp luật BHYT năm 2020

Ngành BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT năm 2020 ngay những tháng đầu năm và cụ thể từng quý.

Kết thúc Hội nghị, BHXH và Sở Y tế đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHYT năm 2020./.

Huy Hương

  • TIN BÀI LIÊN QUAN