BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4, 5/2020

06/04/2020 03:08 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Bình tổ chức thực hiện chi trả 1 lần tại nhà cho toàn bộ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5 năm 2020 đang đang ký nhận tiền chi trả trực tiếp.

Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình tại công văn số 523/UBND - KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, cả nước đang tập trung cao độ để phòng, chống, kiểm soát lây nhiễm, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cho người hưởng nhưsau:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Bình tổ chức thực hiện chi trả 1 lần tại nhà cho toàn bộ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 và tháng 5 năm 2020 đang đăng ký nhận tiền chi trả trực tiếp. Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đủ kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 năm 2020 và chuyển dữ liệu danh sách chi trả để Bưu điện chủ động chi trả kịp thời cho người hưởng. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn truyền thông về chủ trương thay đổi thời gian, phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 để đối tượng yên tâm và tích cực tham gia. Khuyến khích người hưởng đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong những tháng tới qua tài khoản cá nhân, hạn chế chi trả trực tiếp bằng tiền mặt.
Bưu điện tỉnh Quảng Bình chủ động xây dựng phương án chi trả 1 lần tại nhà 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN (tháng 4/2020 và tháng 5/2020) cho đối tượng một cách chi tiết, cụ thể theo từng địa bàn thôn, làng, tổ dân phố … của mỗi xã, phường, thị trấn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả đầy đủ, đúng số tiền, đến tận nhà cho người
hưởng trong thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 15/5/2020. Riêng người hưởng đang đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, thì thực hiện chi trả hằng tháng đúng thời gian theo quy định của BHXH Việt Nam. Tích cực vận động người hưởng tích cực đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trong những tháng tới qua tài khoản cá nhân, hạn chế chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, nhất là trong thời gian dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các yếu tố an toàn trong suốt thời gian chi trả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, các phòng, ban, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, truyền thông qua hệ thống thông tin về phương án chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 4 và tháng 5 năm 2020 đến tận nhà người hưởng, để công tác chi trả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn.
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh tích cực tuyên truyền chủ trương thực hiện chi trả tại nhà lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 cho người hưởng và vận động người hưởng tích cực đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân theo nội dung Công văn số 1417/UBND-KGVX ngày 30 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh./.

Đinh Thái Quang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN